SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 50. Petak, 29. prosinca 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

84.

Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 I 114/23), Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 1/19, 1/20, 1/21, 156/22 - dalje u tekstu: Pravilnik), i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 14.12.2023. donosi

ODLUKU

o visini paušalnog poreza na dohodak
za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj poreznom obvezniku koji ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova.

Članak 2.

(1. Visina paušalnog poreza po krevetu utvrđuje se, kako slijedi:

- za naselje Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Turčići, Zidarići, Porat, Vantačići u iznosu od 50,00 eura,

- za ostala naselja 35,00 eura

(2. Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se, kako slijedi:

- za naselje Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Turčići, Zidarići, Prat, Vantačići u iznosu od 60,00 eura

- za ostala naselja 40,00 eura

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o paušalnom porezu za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/19).

Članak 4.

Ova odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-23-60

Malinska, 14.12.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

PREDSJEDNIK

Ivica Perišić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2305&mjesto=51511&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr