SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 50. Petak, 29. prosinca 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

76.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne Novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 14.12. 2023. godine donijelo je

PLAN

raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2024. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu u ukupnom iznosu 65,00 EUR i namjenski će se utrošiti za:

- Aktivnost A301001 ZAŠTITA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA CICKINI, za nastavak arheoloških istraživanja i zaštite nalazišta „Cickini“.

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 400-01/23-01/1

URBROJ: 2170-26-01-23-12

U Malinskoj, 14.12.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

PREDSJEDNIK

Ivica Perišić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2305&mjesto=51511&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr