SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 30. Četvrtak, 17. studenog 2005.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 HTML

17.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), stavka 8. članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 9/02 i 46/04), Odluke o osnivanju Komunalnog društva Dubašnica d.o.o., u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/ 93 i 34/99), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 3. studenoga 2005. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Uprave - direktora
KD »Dubašnica« d.o.o. Malinska

Članak 1.

Ivan Petršorić iz Malinske, Milčetići 27, imenuje se za direktora KD »Dubašnica« d.o.o. Malinska na razdoblje od 4 godine.

Članak 2.

Član uprave - direktor iz članka 1. ove odluke dužan je dati ovjerenu Izjavu o prihvaćanju imenovanja, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 302-01/05-01/9

Ur. broj: 2142/05-01-05-3

Malinska, 3. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=144&mjesto=51511&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr