SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 30. Četvrtak, 17. studenog 2005.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 HTML

16.

Temeljem stavka 6. članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), stavka 11. članka 26. i stavka 2. članka 71. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 9/02 i 46/04), u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93 i 34/99), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 3. studenoga 2005. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju »Komunalnog društva Dubašnica« d.o.o.

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Malinska-Dubašnica, kao jedini osnivač, osniva trgovačko društvo, na neodređeno vrijeme, za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti, navedenih u članku 5. ove Odluke.

Članak 2.

Tvrtka društva glasi: Komunalno društvo »Dubašnica« društvo s ograničenom odgovornošću.

Skraćena tvrtka društva glasi: Dubašnica d.o.o.

Članak 3.

Sjedište društva je u Malinskoj, Ulica Lina Bolmarčića 22.

Članak 4.

Temeljni kapital društva iznosi 200.000,00 kn.

Članak 5.

Predmet poslovanja društva je:

* Kupnja i prodaja robe, te obavljanje trgovačkog
posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

22.2 Tiskarska djelatnost

37 Reciklaža

40.2 Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva
distribucijskom mrežom

41.0 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

90.0 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i
slične djelatnosti

* Izrada i montaža gradskih i mjesnih cjevovoda i
priključaka

* Uređenje i održavanje javnih izljeva, cisterni i
bunara

* Građenje, projektiranje i nadzor

60.2 Ostali kopneni prijevoz

61.1 Pomorski i obalni prijevoz

63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje

63.2 Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

* Organizacija i naplata usluga parkiranja

* Pauk služba i blokiranje vozila

70 Poslovanje nekretninama

71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i
predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

93.03 Pogrebne i srodne djelatnosti

* Održavanje i upravljanje grobljima i krematorijima

* Prijevoz pokojnika

* Održavanje javnih i zelenih površina, dječjih
igrališta, sportskih terena

* Čišćenje svih vrsta objekata

* Održavanje javne rasvjete

* Održavanje nerazvrstanih cesta

* Tržnice na malo

* Obavljanje dimnjačarskih poslova

* Održavanje čistoće

* Odlaganje komunalnog otpada

* Obavljanje usluga lučkih djelatnosti na pomorskom
dobru

* Iznajmljivanje privezišta za obavljanje športske,
nautičko-turističke, ribarske i druge djelatnosti

* Obavljanje rekreacijske djelatnosti na plažama

* Iznajmljivanje plažnih rekvizita, uređaja i plovnih
objekata

* Lučke djelatnosti:

* - spuštanje u more i podizanje brodica iz mora

* - čišćenje i održavanje brodica

* - privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i
drugih brodica i plutajućih objekata

* - ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj robe

* - skladištenje i prenošenje roba i drugih materijala

* - ukrcaj i iskrcaj putnika

* - ostale gospodarske djelatnosti koje su s prethodno
navedenima u neposrednoj ekonomskoj i
tehnološkoj svezi (npr. opskrba brodova, pružanje
usluga putnicima, servisi lučke mehanizacije,
lučko-agencijski poslovi i dr.)

92.13 Prikazivanje filmova

92.3 Ostale zabavne djelatnosti

92.6 Sportske djelatnosti

* upravljanje sportskim objektima

* iznajmljivanje sportske opreme

92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti

* Obavljanje redarske službe pri javnim okupljanjima

* Odlaganje komunalnog otpada

* Izrada i upravljanje bazama podataka

* Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

* Organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i
otvorenim prostorima

Članak 6.

Organi društva su:

1. Skupština, čiju funkciju obavljaju članovi Poglavarstva Općine Malinska-Dubašnica,

2. Uprava, koju čini jedan direktor.

Članak 7.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Malinska-Dubašnica da u ime osnivača potpiše sve isprave potrebne za osnivanje društva.

Ovlašćuje se direktor da poduzme sve radnje potrebne za upis osnivanja društva u sudski registar.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 302-01/05-01/9

Ur. broj: 2142/05-01-05-2

Malinska, 3. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=144&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr