SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

48.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 141. i članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 88/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20 i 151/22), članku 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), članku 6. i 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 05/21 i 33/22) Općinsko vijeće Općine Lopar na 20. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2023. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

JAVNIH POTREBA U PROSVJETI,
PREDŠKOLSKOM ODGOJU, SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, („Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 47/22), (u daljnjem tekstu Program), članak 2. mijenja se i glasi:

„Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Lopar za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 386.506,82 EUR, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

KLASA: 011-02/23-01/7

URBROJ: 2170-24-01-23-13

Lopar, 14. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr