SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

44.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 5/21, 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na 20. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2023. donosi

ODLUKU

o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima

s područja Općine Lopar u 2023. godini

Članak 1.

Donosi se Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Lopar u 2023. godini.

Članak 2.

Umirovljenicima se smatraju korisnici mirovina neovisno o kojoj se vrsti mirovine radi (obiteljskoj, starosnoj, prijevremenoj starosnoj ili invalidskoj).

Članak 3.

Božićnica se isplaćuje pod uvjetom da korisnici mirovina iz članka 2. ove Odluke imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Lopar i da u trenutku podnošenja zahtjeva na adresi podnositelja nema financijskih obveza prema Proračunu Općine Lopar, komunalnim poduzećima Lopar Vrutak d.o.o. i Loparko d.o.o. i Turističkoj zajednici (po osnovi turističke pristojbe) većih od ukupno 15, 00 EURA i ne starijih od 6 mjeseci. U ukupan iznos mirovinskih primanja ulaze domaća i strana primanja.

Članak 4.

Božićnica se isplaćuje na bankovni račun umirovljenika s područja Općine Lopar u iznosu od 100,00 EURA do 31. prosinca 2023. godine, a financijska sredstva za isplatu božićnica umirovljenicima osigurana su u Proračunu Općine Lopar.

Članak 5.

Korisnici mirovina iz članka 2. ove Odluke koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice, trebaju dostaviti Općini Lopar:

• zahtjev za isplatu prigodnog dara (božićnice),

• važeću osobnu iskaznicu,

• podatak o tekućem ili žiro računu (IBAN)

• rješenje o mirovini ili odrezak od posljednje mirovine

Dokaz o podmirenim obvezama prema Proračunu Općine Lopar, komunalnim poduzećima Lopar Vrutak d.o.o. i Loparko d.o.o., TZ Općine Lopar (po osnovi turističke pristojbe) Općina Lopar pribavlja po službenoj dužnosti.

Članak 6.

Svi osobni podaci umirovljenika koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, smatraju se poslovnom tajnom te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove.

Općina Lopar se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu, a nakon ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se brisati.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/23-01/7

URBROJ: 2170-24-01-23-4

Lopar, 14. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

PREDSJEDNIK

Damir Paparić, prof.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr