SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 48. Srijeda, 20. prosinca 2023.
OPĆINA LOPAR

43.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17, 107/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/21, 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na 20. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2023. godine, donijelo je

PLAN

davanja koncesije na području Općine Lopar
u 2024. godini

Članak 1.

Donosi se Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Lopar za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Vrsta koncesije: PRIJEVOZ PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM (trasa: Goli otok)

Planirani broj koncesija: jedna koncesija tijekom 2024. godine

Rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina

Početak koncesije: 2024. godina

Procijenjena godišnja naknada: 2.000,00 EUR + 2% ostvarenog prihoda od pružene usluge za razdoblje koncesije.

Planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka za davanje koncesije.

Očekivana gospodarska korist od koncesije utvrđuje se u visini razlike ukupnih godišnjih naknada od koncesije i planiranih rashoda od koncesije.

Pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17, 107/20), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22), Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22), Odluka o prometovanju cestovnog turističkog vlaka na području Općine Lopar („Službene novine Primorsko -goranske županije“ broj 2/18).

Članak 3.

Općinsko vijeće Općine Lopar tijekom kalendarske godine ovisno o okolnostima može promijeniti ovaj Plan davanja koncesije.

Članak 4.

Plan davanja koncesije dostavlja se ministarstvu nadležnom za financije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

KLASA: 011-02/23-01/7

URBROJ: 2170-24-01-23-2

Lopar, 14. prosinca 2023.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2303&mjesto=51281&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr