SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 30. Četvrtak, 17. studenog 2005.
GRAD RAB
3B2 HTML

44.

Na temelju članka 27. Zakona o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/92), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 38. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 14. studenoga 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Komisije za popis birača
Grada Raba

Članak 1.

Osniva se Komisija za popis birača Grada Raba (u daljnjem tekstu: Komisija)

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.

Predsjednik i članovi Komisije imaju zamjenike.

Članak 2.

U sastav Komisije imenuju se:

1. ARON FRANKIĆ, za predsjednika

MARINKO RIBARIĆ, za zamjenika predsjednika

2. KRUNO MATIĆ, za člana

INES PULIĆ, za zamjenika člana

3. MARIJA PRAUNSPERGER, za člana

IVANA PENDE, za zamjenika člana.

Članak 3.

Komisija za popis birača provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje nije uvažilo nadležno tijelo koje vodi popis i potvrđuje popis birača.

Način rada komisije reguliran je odredbama Zakona o popisu birača i odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba koje se odnose na rad radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis birača Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/02).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-34

Rab, 14. studenoga 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=144&mjesto=51280&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr