SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 30. Četvrtak, 17. studenog 2005.
GRAD RAB
3B2 HTML

42.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), a u vezi sa člankom 20. stavkom 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 14. studenoga 2005. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju proračunskog fonda za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Raba

Članak 1.

Proračunski fond osniva se radi financiranja izgradnje komunalne infrastrukture u skladu s Programom vodoopskrbe, prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Članak 2.

Proračunski fond osniva se za razdoblje od stupanja na snagu ove Odluke do završetka realizacije Programa iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Upravitelj proračunskog fonda je Poglavarstvo Grada Raba.

Članak 4.

Izvori financiranja proračunskog fonda su:

- prihodi iz proračunskih sredstava osiguranih u proračunu za tekuću godinu,

- namjenski prihodi i primici proračuna koji su utvrđeni kao namjenski prihodi i primici proračunskog fonda,

- prihodi i primici od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima proračunskog fonda.

Članak 5.

Odluku o visini namjenskog povećanja cijene vode donosi Gradsko vijeće i to najkasnije do 30. studenoga za slijedeću kalendarsku godinu.

Članak 6.

Za prikupljanje namjenskih sredstava proračunskog fonda otvorit će se poseban račun u okviru računa proračuna Grada Raba.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-31

Rab, 14. studenoga 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=144&mjesto=51280&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr