SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 41. Ponedjeljak, 27. studenog 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

67.

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 15. studenog 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Malinska-Dubašnica

I.

U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

- Mario Mihaljević, za predsjednika,

- Zoran Ljutić, za člana

- Marino Toić, za člana

- Toni Kraljić, za člana

- Tončić Tehomilić, za člana.

II.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

III.

Povjerenstvo obavlja poslove utvrđene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i godišnjim Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Malinska-Dubašnica.

IV.

Administrativne i stručne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel.

V.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

VI.

Ova odluka objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu dana 18.12.2023.

KLASA: 920-10/23-01/1

URBROJ: 2170-26-01-23-4

Malinska, 15.11.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2296&mjesto=51511&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr