SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 40. Petak, 17. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

213.

Na temelju članka 121. stavka 2., a u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20 i 151/22), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 13. studenoga 2023. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Vladimir Nazor, Čabar

I.

Ivana Lakota, predstavnica osnivača u Školskom odboru Srednje škole Vladimir Nazor, Čabar razrješava se dužnosti članice Školskog odbora na vlastiti zahtjev.

II.

Iva Varšava, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Srednje škole Vladimir Nazor, Čabar.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/43

URBROJ: 2170-01-01/6-23-27

Rijeka, 13. studenoga 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2295&mjesto=00001&odluka=213
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr