SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 40. Petak, 17. studenog 2023.
OPĆINA MATULJI

76.

Na temelju članka 91. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), te članka 86. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09, 16/13, 08/14 i 22/14 - pročišćeni tekst, 36/14 i 6/21),Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 07. studenog 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na mjesto predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji

Članak 1.

Utvrđuje se da je Slobodan Juračić podnio ostavku na dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji.

Članak 2.

Prava i dužnosti Slobodana Juračića kao predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji prestaju danom donošenja ovog Zaključka

Članak 3.

Do izbora novog predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji, prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji obnašat će potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Matulji Rajko Stanić.

Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/23-02/0010

URBROJ: 2170-27-01/1-23-4

Matulji, 07.11.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednica Općinskog vijeća

Iva Letina, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2295&mjesto=51211&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr