SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 40. Petak, 17. studenog 2023.
OPĆINA MATULJI

71.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 07. studenog 2023, donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Članak 1.

U Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/18) članak 2. mijenja se i glasi:

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u iznosu od 0,530891€/m2.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave.

KLASA: 024-04/23-02/0021

URBROJ: 2170-27-01/1-23-3

Matulji, 07.11.2023.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2295&mjesto=51211&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr