SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 40. Petak, 17. studenog 2023.
OPĆINA MATULJI

67.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), te članka 10. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09, 16/13, 08/14 i 22/14 - pročišćeni tekst, 36/14 i 6/21),Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 07.11.2023. godine donijelo je

ODLUKU

o izboru predsjednice Općinskog vijeća Općine Matulji

Članak 1.

Za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji bira se Iva Letina.

Članak 2.

Prava i dužnosti Ive Letina kao predsjednice Općinskog vijeća Općine Matulji počinju danom donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/23-02/0010

URBROJ: 2170-27-01/1-23-6

Matulji, 07.11.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednica Općinskog vijeća

Iva Letina, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2295&mjesto=51211&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr