SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 30. Četvrtak, 17. studenog 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
158

156.

Na temelju članka 28. točka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici 17. studenoga 2005. godine donijela

ODLUKU
o mjerama poticanja lovaca glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjere poticanja lovaca - pojedinaca, članova lovozakupnika zajedničkih (županijskih) i državnih otočnih lovišta, kao i njihovih komercijalnih lovaca, glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara, u svrhu poticanja razvoja i revitalizacije tradicionalnih gospodarskih djelatnosti na otocima (poljoprivreda, maslinarstvo, stočarstvo i drugo), a sukladno odredbama Zakona o lovu, Nacionalnom programu gospodarenja medvjeda na razini Republike Hrvatske te rješenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (UP/ I-323-04/05-01/1, ur. broj: 525-1-05-2-10-BI) od 4. listopada 2005. godine.

Članak 2.

Mjera poticanja je novčani neto iznos za svaku trajno uklonjenu jedinku životinjske vrste iz članka 1. ove Odluke i to na temelju predočenih:

. izvješća o izvršenom lovu, potpisanog od strane ovlaštene osobe lovozakupnika, lovnika, odnosno lovočuvara i osobno lovca;

. potvrde o porijeklu divljači ovjerene od strane nadležne veterinarske institucije;

. fotografije trajno uklonjene divljači.

Članak 3.

Mjera poticanja za pojedine jedinke iznosi:

1. MEDVJED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kuna

2. ČAGALJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 kuna

3. DIVLJA SVINJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 kuna

4. JELEN LOPATAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 kuna

Mjera poticanja iz stavka 1. ovoga članka udvostručuje se za svaku živu trajno uklonjenu jedinku iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Lovac - pojedinac, član lovozakupnika može se odreći mjere poticanja u korist lovozakupnika pisanom izjavom Povjerenstvu iz članka 6. ove Odluke.

U slučaju ustupanja mjere poticanja lovozakupniku, za isti iznos umanjit će se visina godišnje lovozakupnine tog lovozakupnika u sljedećem obračunskom razdoblju u kojem se lovozakupnina naplaćuje.

Članak 5.

Novčani neto iznos se isplaćuje u roku od 15 dana od dostavljene i ovjerene dokumentacije Upravnom odjelu za gospodarski razvoj Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 6.

Kontrolu i nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo ima tri člana koje imenuje pročelnik Upravnog odjela iz reda djelatnika Upravnog odjela i to u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Povjerenstvo je dužno tromjesečno provoditi nadzor te najmanje dva puta godišnje izvjestiti Županijsko poglavarstvo o svom radu.

Članak 7.

Sredstva za primjenu ove Odluke osigurat će se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se po dobivanju suglasnosti većine općinskih i gradskih vijeća otočnih jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/109

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 17. studenoga 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr