SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
OPĆINA MATULJI

54.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i 10/23) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 28.rujna 2023. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 46/22), članak 11. briše se .

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-04/23-02/0009

URBROJ: 2170-27-01/1-23-2

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2291&mjesto=51211&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr