SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 30. Četvrtak, 17. studenog 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
158

153.

Na temelju članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), sukladno Odluci o privatizaciji Vodogradnje Rijeka d.d. (»Službene novine« broj 23/98) i Ugovorima o prodaji dionica Društva uz popust, Županijsko poglavarstvo je na 10. sjednici održanoj dana 3. studenoga 2005. godine donijelo sljedeći

ODLUKU
o davanju suglasnosti kupcima Vodogradnje Rijeka d.o.o.
na otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka

Članak 1.

Daje se suglasnost kupcima Vodogradnje Rijeka d.o.o., koji su kao zaposlenici Društva tijekom 1999. godine zaključili Ugovore o prodaji dionica Društva s popustom, da koriste pravo na otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka i to:

1. Danica Antonović 15. Dean Margan

2. Nikola Antonović 16. Slavica i Alen Margan

3. Karlo Borovac 17. Ivan Marinac

4. Dragica Božičković 18. Đurđa Meneghello

5. Marinko Ćaćić 19. Elvira Milavec

6. Mihovil Ćaćić 20. Ivan Muhvić

7. Albert Debeuc 21. Mile Pastuović

8. Jela Franović 22. Goran Petrović

9. Milan Franović 23. Zoran Petrović

10. Dragutin Karlić 24. Duška Polić

11. Julio Kauzlarić 25. Stjepan Starčević

12. Miloš Keskinović 26. Zorka Starčević

13. Milena Kraljević 27. Slavko Špoljarić

14. Mile Levar

Članak 2.

Izračun jednokratne otplate preostalih obroka izvršit će ovlašteni revizor kojeg imenuje Društvo na dan donošenja ove Odluke.

Uplatu jednokratnog iznosa preostalih obroka kupci su dužni izvršiti najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja Dodatka Ugovora.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke u roku od 30 dana od stupanja na snagu zaključit će se Dodatak Ugovoru o prodaji dionica Društva s popustom pojedinačno sa svakim kupcem navedenim u točki 1. ove Odluke.

Ako kupac u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru, smatrat će se da odustaje od korištenja prava na otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/24

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-22

Rijeka, 3. studenoga 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr