SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

51.

Na temelju odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 33. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 7/21), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik Općine Malinska–Dubašnica donosi:

PRAVILNIK

o 4. izmjenama i dopunama

Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine“ broj 3/21, 29/21, 45/22, 24/23) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u Sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica u točkama 2. (voditelj odsjeka za opću upravu), 12. (viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove), 14. (viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo) kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, potrebno stručno znanje, riječi „ekonomija i pravo“: mijenjaju se i glase „ekonomija ili pravo“.

Članak 2.

Ovaj 4. Pravilnik o 4. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 110-01/21-01/1

URBROJ: 2170-26-02-23-21

Malinska, 31. srpnja 2023.

općinsko vijeće
općine malinska - dubašnica

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=51511&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr