SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

36.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ('Narodne novine' broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene novine' Primorsko – goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 11. svibnja 2023. godine, donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA

javnih potreba u kulturi Općine Malinska – Dubašnica
za 2023. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Malinska – Dubašnica za 2023. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 45/22) (u daljnjem tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

U 2023. godini Općina Malinska – Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-01/22-01/1

URBROJ: 2170-26-01-23-27

Malinska, 11. svibnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51511&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr