SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 21. Ponedjeljak, 12. lipnja 2023.
OPĆINA MATULJI

42.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10 I 114/22) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 06. lipnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

O PLANU, PROGRAMU I NAČINU UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se donošenje Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na koji u konkretnoj situaciji upoznati stanovništvo Općine Matulji s neposrednom opasnošću od požara.

Članak 2.

Svatko ima pravo i obvezu biti upoznat s opasnostima od požara, te se stanovništvo Općine Matulji obaviještava o:

- događajima koji prethode nastanku požara,

- preventivnim radnjama koje treba poduzeti kako bi se izbjeglo nastajanje požara,

- radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar

Obavješćivanje stanovništva se prije svega provodi putem plakata i službenih glasila, te mrežnih stranica.

Članak 3.

Stanovništvo se educira i osposobljava za zaštitu od požara putem:

- redovitog sustava odgoja i obrazovanja,

- sustava i programa informativno-promotivnog i obrazovnog djelovanja,

- te programa osposobljavanja koje provode humanitarne organizacije i udruge građana koje se bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.

Edukaciju i osposobljavanje stanovništva provode pravne osobe i ovlaštene organizacije u skladu s odredbama Pravilnika i Programa osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94).

Članak 4.

Djeca i mladež upoznaju se sa zaštitom od požara kroz nastavne programe u predškolskim i školskim ustanovama, a isto se može nadopuniti:

- organiziranjem posjeta vatrogasnim postrojbama,

- prisustvovanjem i sudjelovanjem u vatrogasnim vježbama, vježbama evakuacije i slično,

- učlanjenjem u dobrovoljno vatrogasno društvo.

Članak 5.

Svatko ima pravo biti osposobljen za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i za gašanje požara. Osposobljavanje se provodi sukladno odredbama Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94). Osposobljavanje organiziraju za svoje potrebe pravne osobe iz članka 2. Pravilnika.

Članak 6.

Stanovništvo Općine Matulji će se u slučaju požara, upoznati s neposrednom opasnošću od požara vatrogasnom sirenom na uobičajen način na koji se u Republici Hrvatskoj označava opasnost od požara, za cijelo područje općine.

Priopćenja za stanovništvo u slučaju požara ili neposredne opasnosti od nastanka istog, mogu se dati putem lokalnog radija i drugih elektroničkih medija, kao i putem razglasa.

U slučaju požara, stanovništvo Općine Matulji koje se nalazi u neposrednoj blizini požara, obavijestiti će se osobno i pravovremeno o svim neophodnim radnjama koje mora poduzeti kako bi mogli osigurati zaštitu ljudi (posebice vodeći brigu o djeci, nepokretnim, starijim i ostalim osobama koje se ne mogu same zaštititi) i imovine.

Članak 7.

Obavješćivanje stanovništva u slučajevima iz članka 2. ove Odluke provodi se putem letaka i plakata, mrežnih stranica i društvenih mreža, radijskim i televizijskim programom, službenim glasnicima, dnevnim tiskom i slično. Takvo obavješćivanje provodi se na više razina i to od strane načelnika, vatrogasnih postrojbi i organizacija, HVZ-a, CZ-a i dugih.

Obavješćivanje stanovništva u slučajevima iz članka 6. ove Odluke provodi se isključivo nad ugroženim stanovništvom i to prema uputstvima ovlaštene osobe vatrogasne organizacije koja rukovodi akcijom gašenja, a može se izvršiti putem radijskih programa, društvenih mreža, razglasom i osobno teklićem.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 024-04/23-02/0004

URBROJ: 2170-27-01/1-23-

Matulji, 6. lipnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2276&mjesto=51211&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr