SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 19. Ponedjeljak, 29. svibnja 2023.
OPĆINA LOPAR

20.

Na osnovi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 68/18, 110/18, 32/20), te članka 6. i članka 9. stavak 1 Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar (SN PGŽ 2/19) i članka 1. Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Lopar (SN PGŽ 16/22), a uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Lopar, KLASA: 024-02/23-01/03, URBROJ: 2170-24-01-23-02, sa sjednice od dana 16.05.2023. godine, Uprava društva Lopar Vrutak d.o.o., Lopar , Lopar 381, OIB: 46240349814, kao pružatelj usluge čišćenja javnih zahoda, javnih tuševa, pisoara i kemijskih zahoda donosi:

Opće uvjete

komunalne usluge čišćenja javnih zahoda,
javnih tuševa, pisoara i kemijskih zahoda

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima o komunalnoj usluzi čišćenja javnih zahoda, javnih tuševa, pisoara i kemijskih zahoda (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) utvrđuje se:

- uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge

- međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge

- način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge

Članak 2.

U sustav naplate i kontrole čišćenja javnih zahoda, javnih tuševa, pisoara i kemijskih zahoda ulaze:

WC Kapić

WC Rtić

WC Livačina

Tuš Mel

Tuš Lukovac

Tuš Borići

Tuš Livačina

Tuš Kaštelina

Članak 3.

Javni tuš na gradskoj plaži ima oznaku da se radi o javnom tušu, obavijest o visini naplate naknade za uslugu korištenja i načinu naplate naknade za korištenje javnog tuša.
Javni WC ima oznaku da se radi o javnom WC-u, obavijest o visini naplate naknade za uslugu korištenja i načinu naplate naknade za korištenje javnog WC-a.

Naplata komunalne usluge na javnim WC-ima navedenima pod člankom 2. obavlja se neposrednom naplatom putem automata (okretne rampe) koji je programiran sukladno važećem cjeniku.

Naplata komunalne usluge javnih tuševa navedenih pod člankom 2. obavlja se putem automata koji je programiran sukladno važećem cjeniku.

Korisnik putem okretne rampe može ući u WC ubacujući iznos definiran cjenikom za jedno korištenje WC-a.

Korisnik putem automata može koristiti tuš u trajanju i po cijeni definirano važećim cjenikom.

Članak 4.

Isporučitelj usluge osigurava pružanje komunalne usluge korištenja javnih tuševa i javnih WC-a svim Korisnicima uslužne djelatnosti pod jednakim uvjetima.

Članak 5.

Rad javnih tuševa može trajati u periodu od 01.05. do 30.09., a za svaku godinu biti će posebno definirano odlukom Uprave. U vrijeme rada tuševi se mogu koristiti od ponedjeljka do nedjelje od 00:00 do 24:00 sata.

Rad javnih WC-a može trajati u periodu od 01.05. do 31.10., a za svaku godinu bit će posebno definirano odlukom Uprave. U vrijeme rada javni WC-i mogu se koristiti od ponedjeljka do nedjelje od 08:00 – 00:00 sata.

Odlukom Uprave radno vrijeme javnih WC-a se može korigirati te prilagoditi stvarnim potrebama.

Članak 6.

Isporučitelj usluge donosi cjenik. Isporučitelj usluge dužan je za Cjenik komunalne usluge korištenja javnih tuševa i Cjenik korištenja komunalne usluge javnih WC-a te za svaku izmjenu ili dopunu Cjenika pribaviti suglasnost načelnika Općine Lopar.

Članak 7.

Kad za to postoje opravdani razlozi, isporučitelj usluge može obustaviti pružanje komunalne usluge javnih tuševa i korištenja komunalne usluge javnih WC-a.

Članak 8.

Isporučitelj usluge je dužan prostor javnih tuševa i javnih WC-a održavati urednim i u funkcionalnom stanju te obavljati nužne i redovite popravke

Članak 9.

Prigovori na komunalnu uslugu javnih tuševa na gradskim plažama i uslugu korištenja javnih WC-a podnose se pisanim putem izravno u poslovnim prostorijama sjedišta Komunalnog društva Lopar Vrutak d.o.o., putem pošte na adresu sjedišta Komunalnog društva Lopar Vrutak d.o.o. ili putem e-maila, a sve sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 10.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dobivanja pisane suglasnosti Općinskog vijeća Općine Lopar, a objavit će se na mrežnoj stranici Isporučitelja usluge i u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Lopar, 16.05.2023.

Broj: LV-O-13/23

Uprava društva

Saša Škarić ing.el., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2274&mjesto=51281&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr