SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 19. Ponedjeljak, 29. svibnja 2023.
OPĆINA LOPAR

16.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini (u 2023. godini od 8. veljače 2023.g. (Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/23-07/02, URBROJ: 50301-29/23-23-2, od 8. veljače 2023.) na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Lopar, načelnik Općine Lopar, dana 11. svibnja 2023. godine, usvaja

Plan

aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara
na području Općine Lopar za 2023. godinu

I.

Planom aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Lopar za 2023. godinu utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Općine Lopar koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2023. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Lopar u 2023. godini.

II.

Subjekti zaštite od požara na području Općine Lopar uključeni u protupožarnu sezonu 2023. godine su:

- načelnik Općine Lopar,

- Stožer civilne zaštite Općine Lopar,

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Lopar,

- Područna vatrogasna zajednica otoka Raba,

- Lopar Vrutak d.o.o. za komunalne djelatnosti,

- Loparko d.o.o. za vodne djelatnosti,

- Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti,

- Dundovo d.o.o. za komunalne djelatnosti,

- Hrvatske šume, Šumarija Rab,

- Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Lopar,

- HEP ODS, Elektroprimorje Rijeka - Terenska jedinica Rab,

- Zavod za hitnu medicinu PGŽ - Ispostava Rab,

- Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ - Ispostava Rab

- Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava primorsko-goranska, Policijska postaja Rab

- Gradsko društvo Crvenog križa Rab.

III.

Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovog Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2023. godine izvršenjem zadaća iz točke I. ovog Plana.

IV.

Sastavni dio ovog Plana su kontakt podaci odgovornih osoba u pravnim osobama iz točke II., koji nisu predmet objave.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 240-01/23-01/1

URBROJ: 2170-24-02-23-4

Lopar, 11. svibnja 2023.

Općinski načelnik

Zdenko Jakuc, dipl.ing.el., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2274&mjesto=51281&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr