SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 29. Četvrtak, 3. studenog 2005.
GRAD KRK
40

40.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/0 i 60/ 01 - vjerodostojno tumačenje ), članka 5. i 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine«, Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. listopada 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 33/01, 36/03 i 42/04) u članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do - 1.800,00 kn;

- dvočlano domaćinstvo do - 2.600,00 kn;

- tročlano domaćinstvo do - 3.500,00 kn;

- četveročlano domaćinstvo do - 4.500,00 kn;

- ako domaćinstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda povećava se za svakog člana za 600,00 kn.«

Članak 2.

U članku 12. točka 6) mijenja se i glasi:

»Pravo na korištenje besplatne organizirane marende i produženog boravka za učenike osnovnih škola.«

Članak 3.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Pravo na korištenje (100%) besplatnog boravka u jaslicama i dječjim vrtićima imaju djeca čija su oba roditelja zaposlena i djeca čiji je samohrani roditelj zaposlen (nemogućnost čuvanja).

Pravo na korištenje (100%) besplatnog boravka u jaslicama i dječjim vrtićima mogu ostvariti i djeca iz obitelji u kojima je jedan ili oboje roditelja nezaposleni, ali zbog posebnih prilika u obitelji (bolest roditelja ili loša socijalno - materijalna situacija u obitelji) za dijete je bolje da boravi u navedenim ustanovama.

Djeca koja imaju preporuku specijalista za boravak u dječjem vrtiću.

Pravo iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka mogu ostvariti djeca čije domaćinstvo - obitelj ispunjava jedan od uvjeta:

1) socijalni uvjet,

2) uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-06/05-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-05-3

Krk, 20. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr