SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

35.

Na temelju članka 20. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19, 32/20 i 42/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 11. svibnja 2023. godine donijelo je

I. IZMJENU

P R O G R A M A
korištenja sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 45/22) (u daljnjem tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi:

„Prihod od turističke pristojbe planiran je u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 159.591,22 EUR. Navedeni prihod sastoji se od 26.591,22 EUR neutrošenih sredstava turističke pristojbe iz prijašnjih godina, te 133.000,00 EUR prihoda planiranih u 2023. godini.“

Članak 2.

U Programu članak 3. mijenja se i glasi:

„Raspored financijskih sredstava iz članka 2. stavka 1. ovog Programa utvrđuje se po aktivnostima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmi dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-01/22-01/1

URBROJ: 2170-26-01-23-26

Malinska, 11. svibanj 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA

PREDSJEDNIK

Ivica Perišić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51511&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr