SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
GRAD KRK

20.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine“, broj: 36/04 , 63/08, 133/13 i 63/14), gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 3. travnja 2023. godine, donio je

DOPUNU PLANA

upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), KLASA: 342-01/22-01/20, URBROJ: 2170-09-02/1-22-9 od 27. prosinca 2022. godine (objavljen u “Službenim novinama Primorsko - goranske županije“, broj: 2/23 od 16. siječnja 2023. godine), točka IV. dopunjuje se kako slijedi:

“Na mikrolokaciji kupalište AK Ježevac iza rednog broja: 57., na k.č. 3691 k.o. Krk grad, ugostiteljstvo i trgovina, dodaje se redni broj 57. A: djelatnost ugostiteljstvo i trgovina, ugostiteljska terasa na dijelu k.č. 3687 k.o. Krk grad u površini od 234 m2.“

II.

Ova dopuna Plana dostavit će se nadležnom tijelu u Primorsko - goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, dopuna Plana i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Krka, te u “Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

Dopuna Plana stupit će na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

KLASA: 342-01/22-01/20

URBROJ: 2170-9-02/1-23-17

Krk, 3. travnja 2023.

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51500&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr