SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
OPĆINA BAŠKA

29.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o zaštititi od požara (“Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) i članka 29. stavka 1. podstavka 21. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška na 14. sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o Planu, Programu i načinu upoznavanja s
opasnostima od požara na području Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom se određuje donošenje i sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na koji u konkretnoj situaciji upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara.

Članak 2.

Planom upoznavanja stanovništva se regulira način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar.

Planom upoznavanja stanovništva treba također odrediti da se stanovništvo educira i osposobljava za zaštitu od požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativno promotivnog i obrazovnog djelovanja, te putem programa osposobljavanja koje provode humanitarne organizacije i udruge građana koje se bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.

Planom upoznavanja stanovništva treba odrediti da se osim redovitog školovanja u koje se uvodi nastavni program vezan uz zaštitu od požara, stanovništvo Općine Baška prije svega obavještava putem plakata i službenih glasila te mrežne stranice Općine Baška o preventivnim aktivnostima vezanim uz zaštitu od požara, kao i o postupanju u slučaju nastanka požara.

Planom upoznavanja također treba odrediti organizacije koje će tijekom proračunske godine i u kojem obliku održavati seminare, radionice i slično u vezi zaštite od požara.

Članak 3.

Programom upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara treba predvidjeti na koji način se u nastavnom programu djeca i mladež upoznaju sa zaštitom od požara te način na koji se to može dopuniti (npr. izborna nastava).

Programom zaštite od požara treba predvidjeti mjeru i količinu potrebne edukacije stanovništva, a temeljem Procjene ugroženosti i odrediti konkretne mjere koje će se poduzeti kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita od požara u vidu određivanja točno određenih edukacija, njihova vremena i sadržaja.

Programom zaštite od požara se određuje koje informacije glede zaštite od požara će se proslijediti stanovništvu putem mrežne stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata te službenih glasila.

Članak 4.

Plan upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara Općinski načelnik donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara donijet će Općinski načelnik u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu Plana upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.

Članak 6.

Stanovništvo Općine Baška će se upoznati s neposrednom opasnošću od požara vatrogasnom sirenom koju će u slučaju požara pustiti u pogon DVD Baška na uobičajen način putem vatrogasnih vozila, za cijelo područje Općine, u slučaju većeg požara.

U slučaju požara manjeg intenziteta koji neposredno na lokaciji ugrožava ljude i imovinu, stanovništvo Općine Baška koje se nalazi u blizini lokacije požara obavijestit će se putem mrežne stranice Općine Baška, kao i putem razglasa, lokalnih radio-stanica i drugim prikladnim načinima oglašavanja.

Članak 7.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/3

URBROJ: 2170-15-01/1-23-17

Baška, 10. svibnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:

Tanja Grlj, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=10007&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr