SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
OPĆINA BAŠKA

24.

Na temelju članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) i članka 29. stavka 1. podstavka 21. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška na 14. sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune

Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2023. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 43/22), članak 2. mijenja se i glasi:

„Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Baška za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 56.535,00 kuna po osnovi površine objekata u kojima se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Financijska sredstava iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se za provedbu sljedećih Programa:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/3

URBROJ: 2170-15-01/1-23-12

Baška, 10. svibnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=10007&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr