SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
OPĆINA BAŠKA

23.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 29. stavka 1. podstavka 21. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), a u svezi s člankom 20. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19, 32/20, 42/20), Općinsko vijeće Općine Baška na 14. sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine donijelo je

I. izmjene i dopune

Programa utroška sredstava turističke pristojbe
u 2023. godini

Članak 1.

U Programu utroška sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 43/22) članak 2. mijenja se i glasi:

„Raspored financijskih sredstava iz članka 1. utvrđuje se po aktivnostima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/3

URBROJ: 2170-15-01/1-23-11

Baška, 10. svibnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:

Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=10007&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr