SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA MATULJI

34.

Na temelju članka 17. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/14 i 25/22) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 27. 04. 2023. godine donosi

O D L U K U

o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Matulji za 2023. godinu

I.

Daje se odobrenje na Program rada Savjeta mladih Općine Matulji za 2023. godinu kojeg je donio Savjet mladih Općine Matulji na sjednici održanoj 19.travnja 2023. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 024-03/23-03/00002

URBROJ: 2170-27-01/1-23-9

Matulji, 27.04.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51211&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr