SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA MATULJI

32.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15- pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21 ) i čl.103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/2011) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 27.04.2023.godine donosi

ODLUKU

O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

I.

Ukida se status javnog dobra u općoj upotrebi na k.č. 11881/3 cesta od 1237 m2 upisana u z.k.ul. P1 k.o. Brgud, te ista sada predstavlja zemljište u vlasništvu Općine Matulji.

II.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Rijeka, Ispostava Opatija, provest će zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na k.č. 11881/3 cesta od 1237 m2 upisana u z.k.ul. P1 k.o. Brgud brisati uknjižba javnog dobra u općoj upotrebi i kao vlasnika zemljišta upisati Općinu Matulji.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko -goranske županije“.

KLASA: 932-02/23-01/0002

URBROJ: 2170-27-01/1-23-3

Matulji, 27.04.2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51211&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr