SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
OPĆINA BAŠKA
3B2 HTML

42.

Temeljem članka 123. stavak 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03), te članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01 i 27/05), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. listopada 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o razdobljima kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine, niti izvoditi građevinski radovi na području Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o razdobljima kalendarske godine u kojima se ne mogu graditi građevine, niti izvoditi građevinski radovi na području Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/04 i 20/04) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građevine se ne mogu graditi, niti se mogu izvoditi bilo kakvi građevinski radovi u razdobljima i na područjima Općine Baška, kako slijedi:

. od 10. travnja do 15. listopada - ulice: Palada, Emila Geistlicha, Prilaz kupalištu, Kralja Tomislava, Uskočka, Dvori Narca, Stari dvori, Dol, Gorinka, Ribarska, Na vrti, Potok, Guncičevo, Vladimira Nazora, Kružna, Z. Čermakove i dio Ulice kralja Zvonimira, od kbr. 1 do kbr. 120, sve na području naselja Baška,

. od 1. svibnja do 30. rujna - ostali dijelovi naselja Baška, nenabrojeni u prethodnoj točki, te na potezu državne ceste D-102, u dijelu koji prolazi kroz Općinu Baška,

. od 1. lipnja do 30. rujna - naselja Batomalj, Draga Bašćanska, Jurandvor.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/16

Ur. broj: 2142-03-05-12

Baška, 20. listopada 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr