SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA MATULJI

27.

Na temelju stavka članka 18. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 32. i 81. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 27.04.2023. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije„ broj 45/22), članak 36. mijenja se i glasi:

„(1) Obveze na ime otplate glavnice i kamata po tekućim kreditima Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak iskazane su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2023. godinu, odnosno u Posebnom dijelu Proračuna - Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, Program 2017 Upravljanje imovinom, Aktivnost A201703 Izdaci financiranja u iznosu od 561.215,00 eura, od čega se na otplatu glavnice odnosi 488.420,00 eura, a na kamate 72.795,00 eura.

(2) Općina Matulji u 2023. godini planira povući iznos od 1.758.577,21 eura od ugovorenog kredita za Izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (K201501 Nerazvrstane ceste) u ukupnom iznosu kredita od 2.654.456,17 eura te iznos od 796.336,85 eura za Energetsku obnovu javne rasvjete (K201506 Javna rasvjeta).“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-07/22-01/0005

URBROJ: 2170-27-01/1-23-0006

Matulji, 27.04.2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51211&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr