SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
OPĆINA BAŠKA
3B2 HTML

41.

Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01 i 27/ 05), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. listopada 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/04), u članku 8. iza riječi »članku 11.« umeću se riječi »stavak 5.«.

Članak 2.

U članku 11. stavak 5. mijenja se glasi:

»Fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Baška neprekidno najmanje 10 godina, što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, ostvaruju pravo na obročno plaćanje komunalnog doprinosa i to u 4 jednaka polugodišnja obroka.«

Stavak 8. briše se.

Stavci 9. i 10. postaju stavci 8. i 9.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/16

Ur. broj: 2142-03-05-11

Baška, 20. listopada 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr