SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

20.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar.nov.br., 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) i članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br., 13/03, 6/10 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 27. travnja 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Malog Lošinja

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja i to za:

1. Mjesni odbor ILOVIK, 5 članova

2. Mjesni odbor NEREZINE-SV.JAKOV, 5 članova

II.

Za dan provedbe izbora određuje se 18. lipnja 2023.godine, u vremenu od 08,00 do 19,00 sati.

III.

Redoslijed izbornih radnji, način i postupak kandidiranja, rokovi predaje lista i drugi postupci za provedbu izbora provode se sukladno Odluci o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br.,13/03, 6/10 i 10/13).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu dana 17. svibnja 2023. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na lokalnoj radio postaji, oglasnoj ploči i web stranici Grada Malog Lošinja, te oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se provode izbori.

 

 

 

 

KLASA: 012-02/23-01/01

URBROJ: 2170-10-01-23-2

Mali Lošinj, 27. travnja 2023.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr.med.vet., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=10005&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr