SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
OPĆINA BAŠKA
3B2 HTML

40.

Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), te članaka 26. i 32. stavak 3. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01 i 27/05), Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 20. listopada 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 01), članak 36. mijenja se i glasi:

»Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

1. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

2. Odbor za izbor i imenovanje,

3. Odbor za prostorno uređenje i komunalni sustav,

4. Odbor za razvoj Općine,

5. Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,

6. Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,

7. Odbor za kulturu i obrazovanje,

8. Odbor za sport i tehničku kulturu,

9. Mandatna komisija.«

Članak 2.

Članak 39. mijenja se glasi:

»Odbor za prostorno uređenje i komunalni sustav:

. razmatra i predlaže mjere uređenja prostora, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, te aktivno sudjeluje u svim fazama postupka izrade prostornih planova uređenja,

. razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem uređenja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, kvalitete stanovanja, komunalnih objekata,

. razmatra i predlaže mjere u svezi s obavljanjem komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te u svezi s lokalnom infrastrukturom.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 7 članova koji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.«

Članak 3.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb:

. razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem zdravstvene zaštite,

. razmatra i predlaže mjere zaštite starih i imovinski nezbrinutih osoba, te druga pitanja socijalne skrbi,

. obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.«

Članak 4.

Članak 42. briše se.

Članak 5.

Članak 43. postaje članak 42. i mijenja se i glasi

»Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju:

. razmatra pitanja iz međuopćinskih i međunarodnih odnosa,

. surađuje s odgovarajućim tijelima općina u RH i drugih zemalja,

. obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.«

Članak 6.

Članak 44. postaje članak 43. i mijenja se i glasi:

»Odbor za kulturu i obrazovanje:

. razmatra osiguravanje potreba građana u oblastima kulture i obrazovanja,

. prati provođenje politike u oblastima iz prethodne točke,

. obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 5 članova koji se biraju iz reda članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.«

Članak 7.

Članak 45. postaje članak 44. i mijenja se i glasi

»Odbor za sport i tehničku kulturu:

. razmatra provođenje osiguranja potreba građana u oblastima sporta i tehničke kulture,

. prati provođenje politike u oblastima iz prethodne točke,

. obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana koji se biraju iz redova članova Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.«

Članak 8.

Svim idućim člancima, od 46. do 104., redni broj se smanjuje za 1.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/16

Ur. broj: 2142-03-05-10

Baška, 20. listopada 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr