SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

19.

Na temelju članka 50.stavka 7. Zakona o prijevozu putnika u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22 ) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišć.tekst, 9/18, 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 27. travnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o povjeravanju organizacije mikroprijevoza
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

(1) Trgovačkom društvo Lošinj usluge d.o.o. iz Malog Lošinja povjerava se organizacija mikroprijevoza na području Grada Malog Lošinja.

(2) Temeljem ove Odluke organizator mikroprijevoza na području Grada Malog Lošinja postaje naručitelj prijevoza, vrši sve radnje u organizaciji mikroprijevoza na području Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

(1) Mikroprijevoz se obavlja radi zadovoljenja prijevoznih potreba stanovnika na kojima nema organiziranog javnog linijskog prijevoza putnika sukladno voznom redu koji utvrdjuje organizator prijevoza, a na koji gradonačelnik daje pisanu suglasnost.

(2) Vozni red na relaciji Mali Lošinj - Mrtvaška usklađuje se s voznim redom brodske linije 311 na relaciji Ilovik-Mrtvaška.

Članak 3.

(1) Pravna osoba kojoj će se ovom Odlukom dodjeljuje organiziranje mikroprijevoza u svemu je dužna pridržavati se Odluke o mikroprijevozu na području Grada Malog Lošinja , pratiti propise iz područja mikroprijevoza i predlagati određene zakonske promjene.

Članak 4.

(1) Naručitelj mikroprijevoza pobliže definira stajališta i ostale uvjete odabira prijevoznika s kojim sklapa ugovor o vršenju usluge mikroprijevoza, a koji nisu definirani Odlukom o mikroprijevozu na području Grada Malog Lošinja.

(2) Mikroprijevoz se financira iz Proračuna Grada Malog Lošinja i tarife.

(3) Obavijest o tarifi mora biti dostupna korisnicima prijevoza.

Članak 5.

(1) Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 340-03/23-01/06

URBROJ:2170-10-01-23-113

Mali Lošinj, 27. travnja 2023.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr.vet.med., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=10005&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr