SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
OPĆINA BAŠKA
3B2 HTML

39.

Temeljem članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), te članaka 26. i 59. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. listopada 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Statuta Općine Baška

Članak 1.

U članku 32. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01 i 27/05) stavak 2. mijenja se i glasi:

»Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

. Odbor za izbor i imenovanje,

. Odbor za prostorno uređenje i komunalni sustav,

. Odbor za razvoj Općine,

. Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,

. Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,

. Odbor za kulturu i obrazovanje,

. Odbor za sport i tehničku kulturu,

. Mandatna komisija.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/16

Ur. broj: 2142-03-05-9

Baška, 20. listopada 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr