SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 7. Utorak, 28. veljače 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

10.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za imenovanje ulica i trgova

Članak 1.

U Odluci o izboru predsjednika i članova Odbora za imenovanje ulica i trgova („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21), članak 1. mijenja se i glasi:

1. INES BOBAN ŠTIGLIĆ, za predsjednicu,

2. DALIBOR JUKIĆ, za člana,

3. MARKO MRAKOVČIĆ, za člana,

4. VEDRAN ZEC, za člana,

5. NIKOLA DUJMOVIĆ, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/15

URBROJ: 2170-30-23-11

Omišalj, 22. veljače 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2262&mjesto=51513&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr