SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

28.

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o otocima („Narodne novine“ broj 116/18, 73/20 i 70/21), članka 38. stavka 5. u vezi s člankom 35. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) i člankom 25. stavkom 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18), članka 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, donijela je

ODLUKU

o pokretanju postupka izrade dopune
Plana razvoja Primorsko-goranske županije
za razdoblje 2022.-2027. godine

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Primorsko-goranska županija pokreće postupak izrade dopune Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine.

Članak 2.

Dopuna Plana razvoja iz članka 1. ove Odluke obuhvaća izradu Plana razvoja otoka Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine, Teritorijalne strategije razvoja otoka Primorsko-goranske županije u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., kao dodatka Planu razvoja (u daljnjem tekstu: dopuna Plana razvoja PGŽ – Plan razvoja otoka).

RAZLOZI DONOŠENJA I CILJEVI DOPUNE PLANA RAZVOJA PGŽ - PLANA RAZVOJA OTOKA

Članak 3.

Dopuna Plana razvoja PGŽ – Plan razvoja otoka donosi se kako bi se pružila potpora integriranom teritorijalnom razvoju na otocima koji se provodi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

Cilj dopune Plana razvoja PGŽ – Plana razvoja otoka je omogućiti usmjeravanje daljnjeg gospodarskog rasta i daljnjeg unapređenja kvalitete života na otocima Primorsko-goranske županije sukladno načelima održivog razvoja.

OBUHVAT DOPUNE PLANA RAZVOJA PGŽ - PLANA RAZVOJA OTOKA

Članak 4.

Obuhvat dopune Plana razvoja PGŽ – Plana razvoja otoka je područje otoka Primorsko-goranske županije.

PROGRAMSKO POLAZIŠTE DOPUNE PLANA RAZVOJA PGŽ - PLANA RAZVOJA OTOKA

Članak 5.

Programsko polazište obuhvaća provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. koji je odobren u okviru Kohezijske politike za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027., a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za pravednu tranziciju.

Izradom dopune Plana razvoja PGŽ – Plana razvoja otoka steći će se preduvjeti za provedbu projekata na otocima u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

TIJELO ZADUŽENO ZA IZRADU DOPUNE PLANA RAZVOJA PGŽ - PLANA RAZVOJA OTOKA

Članak 6.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ kao regionalni koordinator za Primorsko-goransku županiju zadužuje se za izradu dopune Plana razvoja PGŽ – Plana razvoja otoka i koordinaciju cjelokupnog postupka izrade dopune Plana razvoja PGŽ – Plana razvoja otoka.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-23-29

Rijeka, 16. veljače 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=00001&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr