SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 4. Četvrtak, 2. veljače 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

8.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“, 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročiš. tekst, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 03.01.2023. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prima se na znanje Izvještaj o poduzetim radnjama Grada Malog Lošinja u postupku dokapitalizacije tvrtke Elektrovoda d.o.o. i kupnje zgrade u vlasništvu tvrtke Elektrovoda d.o.o..

Grad Mali Lošinj izražava protivljenje strateškom povezivanju i dokapitalizaciji tvrtke Elektrovoda d.o.o. a koje se provodi temeljem javnog poziva od 02. prosinca 2022. godine i daje suglasnost za pripremu novog javnog poziva.

Sazvat će se skupština društva Vodoopskrba i odvodnja Cres – Lošinj d.o.o. radi utvrđivanja eventualne odgovornosti člana uprave društva Vodoopskrba i odvodnja Cres – Lošinj d.o.o. u postupku radi kupnje nekretnine bez potrebne prethodne suglasnosti skupštine društva.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA: 940-07/22-1/35

URBROJ: 2170-10--23-5

Mali Lošinj, 03.01.2023.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2259&mjesto=10005&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr