SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
GRAD ČABAR
31

30.

Na temelju članka 26. Statuta grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02 i 22/05) i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 32/01 i 06/02), Gradsko vijeće Grada Čabra, je na sjednici održanoj dana 2. rujna 2005. donijelo

ODLUKU
o pravima osoba koje volonterski obavljanju
dužnosti u Gradu Čabru

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se prava osoba koje volonterski obavljaju dužnosti od interesa za grad Čabar, i to: vijećnika Gradskog vijeća, predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća, članova Poglavarstva, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika mjesnih odbora te voditelja: knjižnice, tamburica, zavičajne zbirke i galerije »Svečnjak«.

Članak 2.

Osobe iz članka 1. ove Odluke ostvaruju pravo na novčanu naknadu u iznosima propisanim ovom Odlukom.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Čabra za tekuću godinu.

Članak 4.

Prava utvrđena ovom Odlukom, osobe iz članka 1. ove Odluke ostvaruju za vrijeme dok su imenovani na dužnosti od interesa za grad Čabar.

II. NOVČANE NAKNADE

Članak 5.

Visina osnovice za obračun novčanih naknada gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju volonterski, utvrđuje se u skladu sa visinom osnovice za obračun plaća za korisnike proračuna Republike Hrvatske.

Koeficijenti za utvrđivanje visine mjesečne novčane naknade su:

a) gradonačelnik 1,41

b) zamjenik gradonačelnika 1,21

Članak 6.

Ostalim dužnosnicima koji volonterski obavljaju povjerene im dužnosti od općeg interesa za Grad Čabar utvrđuje se u visini novčane naknade u neto iznosima od:


a) članovi Gradskog vijeća 200,00 kn / po sjednici kojoj prisustvuje

b) članovi Poglavarstva 400,00 kn / mjesečno

c) predsjednik Gradskog vijeća 250,00 kn / po sjednici Gradskog vijeća kojoj prisustvuje

100,00 kn / po sjednici Poglavarstva kojoj prisustvuje

d) zamjenik predsjednika Gradskog vijeća 200,00 kn / po sjednici kojoj prisustvuje

250,00 kn / po sjednici kojom predsjeda

e) voditelj knjižnice 500,00 kn / mjesečno

f) voditelj galerije 200,00 kn / mjesečno

g) voditelj zavičajne zbirke Prezid 200,00 kn / mjesečno

h) voditelj tamburaškog orkestra 200,00 kn / mjesečno

i) predsjednici MO 300,00 kn / mjesečno

j) članovi upravnih vijeća, nadzornih odbora,

odbora gradskog vijeća 85,00 kn / po sjednici kojoj prisustvuje


Naknade iz stavka 1. ovog članka navedene su u neto iznosima, a isplaćuju mjesečno.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pravima vijećnika, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, članova Poglavarstva, predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća, predsjednika mjesnih odbora, voditelja knjižnice, tamburice, zavičajne zbirke, galerije i drugih radnih tijela Gradskog vijeća, odbora i djelatnika koji volonterski obavljaju poslove od općeg interesa za Grad Čabar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 32/01 i 36/03).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/05-01/36

Ur. broj: 2108/01-05-1-5

Čabar, 2. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr