SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
GRAD ČABAR
31

29.

Na temelju stavka 1. članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 06/02), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 2. rujna 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o priključenju građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture

Članak 1.

U članku 4. stavku 2. Odluke o priključenju građevina na objekte i uređaje komunalne (u daljnjem tekstu: Odluke) infrastrukture riječi »Komunalno društvo« zamjenjuju se riječima »Odjel gradske uprave«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. Odluke riječi »komunalnom društvu »Čabranka« d.o.o. zamjenjuju se riječima »Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti gradske uprave grada Čabra«, a riječi »Komunalno društvo« riječima »Odjel gradske uprave«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. Odluke riječi »Komunalno društvo« zamjenjuju se riječima »Odjel gradske uprave«, a stavci 4. i 5. istog članka brišu se.

Članak 4.

U članku 7. stavcima 2. i 3. riječi »Komunalno društvo« zamjenjuju se riječima »Odjel gradske uprave«, a u stavku 5. istog članka riječi »Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Čabra« zamjenjuju se riječima »Komunalnom društvu »Čabranka« d.o.o. Čabar«.

Članak 5.

U članku 8. Odluke, stavci 3., 4., 5. i 6., brišu se.

Članak 6.

Članak 10. Odluke, mijenja se i glasi:

»Vlasnik odnosno korisnik nekretnine plaća naknadu za priključenje na komunalnu infrastrukturu, po priključnom mjestu, kako slijedi:

- velika poduzeća (više od 250 zaposlenih) 500 e

- srednja poduzeća (više od 50 zaposlenih) 400 e

- mala poduzeća (više od 5 zaposlenih) 300 e

- obrtnici 200 e

- stambena jedinica (po stanu ili obiteljskoj kući) 100 e

plativo u kunama prema Srednjem tečaju NBH na dan uplate.

Naknadu ne plaćaju osobe koje ostvaruju prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Čabra.

Naplatu naknade iz prethodnog članka vršit će Odjel za proračun i financije Gradske uprave grada Čabra, a cjelokupni prihod namjenski će se utrošiti za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture.«

Članak 8.

U članku 28. stavku 1. Odluke brišu se alineje 1. i 2.

Članak 9.

U članku 31. stavci 1., 2., 4. i 5. Odluke brišu se.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/05-01/36

Ur. broj: 2108/01-05-01-3

Čabar, 2. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr