SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
GRAD ČABAR
31

28.

Na temelju članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02 i 22/05) i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 06/02), na sjednici održanoj dana 29. rujna 2005. godine, Gradsko vijeće Grada Čabra donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni Odluke o poslovnom prostoru
u vlasništvu Grada Čabra

Članak 1.

Naziv Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 08/99 i 10/02) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi: »Odluka o poslovnom i stambenom prostoru u vlasništvu i posjedu grada Čabra«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. Odluke, iznosi navedeni u eurima mijenjaju se u hrvatske kune, kako slijedi:

»0,5 eura/m2« mijenja se u iznos od »3,75 kune/m2«,

»3 eura/m2« mijenja se u iznos od »22,50 kuna/m2«,

»1 euro/m2« mijenja se u iznos od »7,50 kuna/m2«.

U stavku 2. istog članka briše se prva rečenica koja glasi: »Zakup se obračunava mjesečno, prema tečajnici HNB na dan obračuna.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. Odluke dodaje se alineja 4 koja glasi:

»- za zakup dvorana Domova kulture s popratnim sadržajem, kao i za najam stambenog prostora, u vlasništvu i posjedu Grada Čabra, naplaćuje se zakupnina/najamnina u visini od 1.50 kuna po kvadratnom metru.«

Članak 4.

Članak 4. prve izmjene Odluke briše se.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/05-01/39

Ur. broj: 2108/01-05-1-4

Čabar, 29. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr