SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 48. Petak, 30. prosinca 2022.
OPĆINA LOPAR

93.

Na temelju odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 5/21.), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 17. kolovoza 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata za 2021. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2021. godinu, utvrđen je slijedeći rezultat poslovanja:

1. Višak prihoda poslovanja =7,443.574,96 kn

2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine =6,241.912,77 kn

3. Manjak primitaka od financijske imovine

i obaveza =500.000,00 kn

UKUPAN REZULTAT (1-2-3) :

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA: =701.662,79 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda i primitaka poslovanja za 2021. godinu iznosi =701.662,79 kn, što s prenesenim manjkom iz prethodnog razdoblja u iznosu od =1,382.274,75 kn ukupno iznosi manjak od =680.611,96 kn.

Članak 3.

Ukupni manjak u iznosu od =680.611,96 kn raspoređuju se za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od =691.009,69 (Općina Lopar), te u višak u iznosu od =10.397,73 kn (Centar za kulturu Lopar) iz općih prihoda i primitaka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/22-01/04

URBROJ: 2170-24-01-22-09

Lopar, 17. kolovoza 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2255&mjesto=51281&odluka=93
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr