SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 47. Srijeda, 28. prosinca 2022.
OPĆINA LOPAR

87.

Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 5/21. i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na 13. sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA
UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE LOPAR ZA 2023. GODINU

I.

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2023. godinu kojeg je Općina Lopar u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko – goranske županije.

II.

Godišnjem planom upravljanja imovinom određuju se:

• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Lopar,

• provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,

• detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Lopar,

• godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Lopar.

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

III.

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2023. godinu donosi Općinsko vijeće Općine Lopar za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini za sljedeću godinu.

IV.

Općina Lopar dužna je do 30. rujna 2023. godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2022. godinu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Lopar i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22).

KLASA: 011-02/22-01/07

URBROJ: 2170-24-01-22-25

Lopar, 21. prosinca 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2254&mjesto=51281&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr