SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 47. Srijeda, 28. prosinca 2022.
OPĆINA LOPAR

86.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na 13. sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine, donosi

ODLUKU

O PLANU, PROGRAMU I NAČINU UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 1.

Ovom Odlukom se određuje donošenje i sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na koji u konkretnoj situaciji upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara.

Članak 2.

Planom upoznavanja stanovništva se regulira način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar.

Planom upoznavanja stanovništva treba također odrediti da se stanovništvo educira i osposobljava za zaštitu od požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativno promotivnog i obrazovnog djelovanja, te putem programa osposobljavanja koje provode humanitarne organizacije i udruge građana koje se bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.

Planom upoznavanja stanovništva treba odrediti da se osim redovitog školovanja u koje se uvodi nastavni program vezan uz zaštitu od požara, stanovništvo Općine Lopar prije svega obavještava putem plakata i službenih glasila, te web stranice Općine Lopar o preventivnim aktivnostima vezanim uz zaštitu od požara, kao i o postupanju u slučaju nastanka požara.

Planom upoznavanja također treba odrediti organizacije koje će tijekom proračunske godine i u kojem obliku održavati seminare, radionice i sl. u vezi zaštite od požara.

Članak 3.

Programom upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara treba predvidjeti na koji način se u nastavnom programu djeca i mladež upoznaju s zaštitom od požara, te način na koji se to može dopuniti (npr. izborna nastava).

Programom zaštite od požara treba predvidjeti mjeru i količinu potrebne edukacije stanovništva, a temeljem Procjene ugroženosti i odrediti konkretne mjere koje će se poduzeti kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita od požara u vidu određivanja točno određenih edukacija, njihova vremena i sadržaja.

Programom zaštite od požara se određuje koje informacije glede zaštite od požara će se proslijediti stanovništvu putem web stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata, te službenih glasila.

Članak 4.

Stanovništvo Općine Lopar će se upoznati s neposrednom opasnošću od požara vatrogasnom sirenom na uobičajen način na koji se u Republici Hrvatskoj označava opasnost od požara, za cijelo područje Općine, u slučaju požara.

Priopćenja za stanovništvo u slučaju požara mogu se dati, u slučaju potrebe, putem lokalnog radija i drugih elektroničkih medija, kao i putem razglasa.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/22-01/07

URBROJ: 2170-24-01-22-24

Lopar, 21. prosinca 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2254&mjesto=51281&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr