SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 47. Srijeda, 28. prosinca 2022.
OPĆINA LOPAR

73.

Temeljem odredbi članka 42. Zakona o proračunu («Narodne novine“, br. 144/21.) i članka 19. Statuta Općine Lopar («Službene novine Primorsko-goranske županije», br. 5/21. i 33/22.), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE LOPAR ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Lopar za 2023. godinu i Projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu, sastoji se od:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Proračunu Općine Lopar za 2023. godinu i Projekcijama proračuna za 2024. i 2025. godinu, prihodi i rashodi, te primici i izdaci, utvrđeni su kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Posebni dio proračuna za 2023. godinu i Projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu, sastoji se od plana rashoda i izdataka koji su iskazani po vrstama i raspoređeni u programe, koje čine aktivnosti i projekti.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Proračun Općine Lopar za 2023. godinu i Projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu biti će objavljeni u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije» i na službenim internetskim stranicama Općine Lopar www.opcina-lopar.hr, a stupaju na snagu 01. siječnja 2023. godine.

KLASA: 011-02/22-01/07

UR.BROJ: 2170-24-01-22-10

Lopar, 21. prosinca 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2254&mjesto=51281&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr