SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
149

147.

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 52/90 pročišćeni tekst, 5/91, 9/91, 61/91, 26/93, 76/99, 13/02 i 160/04), a u svezi zahtjeva MI TEH - MIHELČIĆ TEHNIKA« d.o.o. iz Škrljeva i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko goranske županije na sjednici održanoj dana 27. listopada 2005. godine donijela je

ODLUKU
o odobrenju čiste sječe šume na dijelu k. č. br. 1408/5 Sunger radi eksploatacije mineralne sirovine na EP MRKOVAC« na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Odobrava se trgovačkom društvu MI TEH - MIHELČIĆ TEHNIKA« d.o.o. iz Škrljeva čista sječa šume u državnom vlasništvu, radi eksploatacije mineralne sirovine na dijelu katastarske čestice broj 1408/5, površine 24.080m2, upisane u zk.ul. 695, k.o. Sunger.

Članak 2.

Čista sječa izvršit će se sukladno Odluci Povjerenstva Vlade za upravljanje imovinom Republike Hrvatske (Klasa: 940-06/03-02/193, ur.broj: 50420-03) od 28. studenog 2005. godine te Ugovoru o služnosti na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (Klasa: 940-06/03-02/193, ur.broj: 50441- 04-02) od 14. siječnja 2005. godine, sklopljenog između Povjerenstva za upravljanje imovinom Republike Hrvatske i gospodarskog subjekta MI TEH - MIHELČIĆ TEHNIKA d.o.o., iz Škrljeva.

Članak 3.

Prije čiste sječe šuma MI TEH - MIHELČIĆ TEHNIKA d.o.o. je dužan ishoditi u zemljišnim knjigama upis prava služnosti na zemljištu iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

MI TEH - MIHELČIĆ TEHNIKA d.o.o. je dužan u roku od 3 godine od donošenja ove Odluke navedeno zemljište privesti namjeni u skladu s člankom 1. ove Odluke.

Ako MI TEH - MIHELČIĆ TEHNIKA d.o.o. ne privede namjeni zemljište, dužan je izvršiti pošumljavanje katastarskih čestica na kojima je izvršena čista sječa šume u roku od godine dana od isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja šumarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Članak 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/90

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-2

Rijeka, 27. listopada 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr