SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
143

139.

Na temelju članka 50. st.1., a u svezi s člankom 2. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03-pročišćeni tekst i 81/05) i članka 28. točka 10. - podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 27. listopada 2005. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova školskih (domskih) odbora
srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija

I.

Za članove školskih odbora srednjih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, imenuju se:

1. Za Pomorsku školu BAKAR

. Miroslav Miškulin, predstavnik osnivača

. Joso Popadić, predstavnik osnivača

. Ankica Lorinc, predstavnik radnika škole

. Gordan Papeš, predstavnik radnika škole

. Stjepan Tomić, predstavnik radnika škole

. Ivonne Tomljenović Jelača, predstavnik vijeća roditelja

. Tea Polić, predstavnik vijeća roditelja

2. Za srednju školu dr. Antuna Barca, CRIKVENICA

. Ivana Jovanović, predstavnik osnivača

. Edita Starčević, predstavnik osnivača

. Ljiljana Butković, predstavnik radnika škole

. Arsen Badurina, predstavnik radnika škole

. Josip Čapo, predstavnik radnika škole

. Branko Citković, predstavnik vijeća roditelja

. Ivana Zoričić, predstavnik vijeća roditelja

3. Za srednju školu »Vladimir Nazor«, ČABAR

. Midhat Jašarević, predstavnik osnivača

. Damir Križ, predstavnik osnivača

. Radoslav Keča, predstavnik radnika škole

. Dragutin Kuzele, predstavnik radnika škole

. Melita Pišćević, predstavnik radnika škole

. Đurđica Pršle, predstavnik vijeća roditelja

. Dinko Žagar, predstavnik vijeća roditelja

4. Za srednju školu DELNICE

. Tončica Kazanova Nikola, predstavnik osnivača

. Tomica Vučić, predstavnik osnivača

. Jadranka Čop Bajraktaraj, predstavnik radnika škole

. Hrvoje Musinov, predstavnik radnika škole

. Arijana Šercer, predstavnik radnika škole

. Ljubinka Gardašević Morić, predstavnik vijeća roditelja

. Manuela Polić, predstavnik vijeća roditelja

5. Za srednju školu »Hrvatski Kralj Zvonimir«, KRK

. Mladen Pavačić, predstavnik osnivača

. Olga Vasilić, predstavnik osnivača

. Carol Marković, predstavnik radnika škole

. Hrvoje Karabaić, predstavnik radnika škole

. Zvjezdana Morožin Karabaić, predstavnik radnika škole

. Marija Lekić, predstavnik vijeća roditelja

. Nikica Jurina, predstavnik vijeća roditelja

6. Za Željezničku tehničku školu MORAVICE

. Gordana Gerić Paulić, predstavnik osnivača

. Josip Horaček, predstavnik osnivača

. Damir Grgurić, predstavnik radnika škole

. Stanislav Beljan, predstavnik radnika škole

. Milica Matić, predstavnik radnika škole

. Milica Grgurić, predstavnik vijeća roditelja

. Anđelka Mamula, predstavnik vijeća roditelja

7. Za Gimnaziju Eugena Kumičića, OPATIJA

. Lorena Bašan, predstavnik osnivača

. Ernie Gigante Dešković, predstavnik osnivača

. Ivanka Škarić, predstavnik radnika škole

. Tatijana Matetić, predstavnik radnika škole

. Jasminka Škare Manojlović, predstavnik radnika škole

. Zdravko Kajin, predstavnik vijeća roditelja

. Sanja Zubović, predstavnik vijeća roditelja

8. Za Hotelijersko-turističku školu, OPATIJA

. Ivo Matacin, predstavnik osnivača

. Nada Jelinić Starčević, predstavnik osnivača

. Marija Antonini, predstavnik radnika škole

. Zdenka Vidas, predstavnik radnika škole

. Damjan Miletić, predstavnik radnika škole

. Zrinka Rička Žauhar, predstavnik vijeća roditelja

. Fiorela Černjar, predstavnik vijeća roditelja

9. Za Ugostiteljsku školu, OPATIJA

. Ante Zekić, predstavnik osnivača

. Ana Puž, predstavnik osnivača

. Sibila Roth Milošević, predstavnik radnika škole

. Majda Šimunić, predstavnik radnika škole

. Ana Petrić Mrkušić, predstavnik radnika škole

. Joško Topić, predstavnik vijeća roditelja

. Smilja Marin Babić, predstavnik vijeća roditelja

10. Za Obrtničku školu, OPATIJA

. Ivana Uremović, predstavnik osnivača

. Mladen Bajc, predstavnik osnivača

. Blanka Dobrila, predstavnik radnika škole

. Vera Lukin, predstavnik radnika škole

. Tatjana Sulovsky, predstavnik radnika škole

. Jadranka Andrić-Maravić, predstavnik vijeća roditelja

. Šehrizad Begić, predstavnik vijeća roditelja

11. Za srednju školu Markantuna de Dominisa, RAB

. Josip Gulić, predstavnik osnivača

. Marija Mateša, predstavnik osnivača

. Aleksandra Brmbota, predstavnik radnika škole

. Marko Šuša, predstavnik radnika škole

. Margarita Čutul, predstavnik radnika škole

. Mira Markulić, predstavnik vijeća roditelja

. Petar Ribarić, predstavnik vijeća roditelja

12. Za Prvu riječku hrvatsku gimnaziju, RIJEKA

. Vlasta Ružićka Matejčić, predstavnik osnivača

. Mirko Stifanić, predstavnik osnivača

. Jane Sclaunich, predstavnik radnika škole

. Ksenija Priselec, predstavnik radnika škole

. Vesna Sršić, predstavnik radnika škole

. Vesna Ćuzela, predstavnik vijeća roditelja

. Predrag Kovačić, predstavnik vijeća roditelja

13. Za Gimnaziju Andrije Mohorovičića, RIJEKA

. Jadranka Valentić, predstavnik osnivača

. Ivana Šverko, predstavnik osnivača

. Marija Crnković, predstavnik radnika škole

. Hrvoje Grofelnik, predstavnik radnika škole

. Vlasta Mutabžija, predstavnik radnika škole

. Mirna Greblo, predstavnik vijeća roditelja

. Drago Krajina, predstavnik vijeća roditelja

14. Za Prvu sušačku hrvatsku gimnaziju u Rijeci, RIJEKA

. Loris Rak, predstavnik osnivača

. Ivana Jurjević Jovanović, predstavnik osnivača

. Ivanka Bujan-Slamić, predstavnik radnika škole

. Jakša Mlačić, predstavnik radnika škole

. Sandra Šalamon-Medved, predstavnik radnika škole

. Marjan Srdoč, predstavnik vijeća roditelja

. Vedrana Franelić Novak, predstavnik vijeća roditelja

15. Za Tehničku školu za strojarstvo i brodogradnju RIJEKA

. Stjepan Kamber, predstavnik osnivača

. Đorđe Ivančević, predstavnik osnivača

. Miroslav Zagorac, predstavnik radnika škole

. Serđo Jadrić, predstavnik radnika škole

. Đordano Bucci, predstavnik radnika škole

. Ileana Diminić, predstavnik vijeća roditelja

. Duško Prpić, predstavnik vijeća roditelja

16. Za Strojarsko-brodograđevnu školu za industrijska i obrtnička zanimanja, RIJEKA

. dr. Pavao Komadina, predstavnik osnivača

. Tomislav Klarić, predstavnik osnivača

. Branko Balaban, predstavnik radnika škole

. Karmen Delač-Petković, predstavnik radnika škole

. Siniša Peršić, predstavnik radnika škole

. Serđo Lučić, predstavnik vijeća roditelja

. Vesna Simčić, predstavnik vijeća roditelja

17. Za Strojarsku školu za industrijska i obrtnička zanimanja, RIJEKA

. Vladimir Čekada, predstavnik osnivača

. Ibrahim Ružnić, predstavnik osnivača

. Snježana Kučić-Mirković, predstavnik radnika škole

. Dajana Miljanić, predstavnik radnika škole

. Gojko Miletić, predstavnik radnika škole

. Nedjeljka Šašić, predstavnik vijeća roditelja

. Ljerka Tomašević, predstavnik vijeća roditelja

18. Za Elektrotehničku školu, Rijeka

. Ivan Ivaniš, predstavnik osnivača

. Miroslav Zagorac, predstavnik osnivača

. Katarina Jakovac, predstavnik radnika škole

. Ivoslav Juretić, predstavnik radnika škole

. Jadranka Ožanić, predstavnik radnika škole

. Zvonimir Šoštarić, predstavnik vijeća roditelja

. Miljenko Nekić, predstavnik vijeća roditelja

19. Za Elektroindustrijsku i obrtničku školu, RIJEKA

. Ivan Prtorić, predstavnik osnivača

. Dragan Putica, predstavnik osnivača

. Ankica Jovanović, predstavnik radnika škole

. Emila Grandić, predstavnik radnika škole

. Vjekoslav Vlaho, predstavnik radnika škole

. Milan Perković, predstavnik vijeća roditelja

. Nikola Dabo, predstavnik vijeća roditelja

20. Za Kemijsko-grafičku školu, RIJEKA

. Branko Škrobonja, predstavnik osnivača

. Ante Šoić, predstavnik osnivača

. Jadranka Lešić, predstavnik radnika škole

. Stanko Datković, predstavnik radnika škole

. Danijel Gušić, predstavnik radnika škole

. Dorotea Skorić, predstavnik vijeća roditelja

. Tajana Pavletić, predstavnik vijeća roditelja

21. Za Prometnu školu, RIJEKA

. Danijel Ljubičić, predstavnik osnivača

. Ratko Crnjak, predstavnik osnivača

. Aris Francetić, predstavnik radnika škole

. Mane Končar, predstavnik radnika škole

. Vladimir Palaić, predstavnik radnika škole

. Jagoda Janjušić, predstavnik vijeća roditelja

. Drago Puljak, predstavnik vijeća roditelja

22. Za Građevinsku tehničku školu, RIJEKA

. Arsen Cimaš, predstavnik osnivača

. Damir Rumora, predstavnik osnivača

. Darko Cek, predstavnik radnika škole

. Vanda Milković, predstavnik radnika škole

. Tatjana Pranjić-Petrović, predstavnik radnika škole

. Romana Garčev, predstavnik vijeća roditelja

. Radivoj Čemeljić, predstavnik vijeća roditelja

23. Za Graditeljsku školu za industriju i obrt, RIJEKA

. Mauro Lacovich, predstavnik osnivača

. Esad Sivro, predstavnik osnivača

. Irena Brnelić, predstavnik radnika škole

. Marina Karadakić, predstavnik radnika škole

. Tajana Jerolimov, predstavnik radnika škole

. Dorjana Mavar, predstavnik vijeća roditelja

. Ivanka Berisha, predstavnik vijeća roditelja

24. Za Trgovačku i tekstilnu školu u Rijeci, RIJEKA

. Lidija Flas, predstavnik osnivača

. Redžo Alibašić, predstavnik osnivača

. Marija Bukša, predstavnik radnika škole

. Ivanka Petraš, predstavnik radnika škole

. Romana Zvošec Zekić, predstavnik radnika škole

. Joso Balen, predstavnik vijeća roditelja

. Senka Šanko, predstavnik vijeća roditelja

25. Za Ekonomsku školu Mije Mirkovića, RIJEKA

. Dario Brodarac, predstavnik osnivača

. Božo Stošić, predstavnik osnivača

. Gorana Finka, predstavnik radnika škole

. Vesna Pegan, predstavnik radnika škole

. Ljiljana Bogović-Božić, predstavnik radnika škole

. Sonja Radivoj, predstavnik vijeća roditelja

. Vesna Pindulić, predstavnik vijeća roditelja

26. Za Medicinsku školu u RIJECI

. Gordana Rradošević, predstavnik osnivača

. dr. Juraj Kunišek, predstavnik osnivača

. Nensi Araminčić, predstavnik radnika škole

. Irena Eisenkohl Novaković, predstavnik radnika škole

. Alen Vukelić, predstavnik radnika škole

. Dušanka Šišul-Crnčević, predstavnik vijeća roditelja

. Bojan Tuhtan, predstavnik vijeća roditelja

27. Za Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova, RIJEKA

. Gordana Šopić, predstavnik osnivača

. Zenil Oblak, predstavnik osnivača

. Dorian Hatta, predstavnik radnika škole

. Emilija Reljac Fajs, predstavnik radnika škole

. Antonio Mrčela, predstavnik radnika škole

. Vladimir Babin, predstavnik vijeća roditelja

. Ankica Babić, predstavnik vijeća roditelja

28. Za Školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci, RIJEKA

. Vojko Braut, predstavnik osnivača

. Teodor de Canziani Jakšić, predstavnik osnivača

. Jasna Buketa, predstavnik radnika škole

. Daniela Samaržija, predstavnik radnika škole

. Zdenko Trinajstić, predstavnik radnika škole

. Jelka Čače, predstavnik vijeća roditelja

. Astrid Knežević, predstavnik vijeća roditelja

29. Za Srednju talijansku školu, RIJEKA

. Erik Fabijanić, predstavnik osnivača

. Aleksandra Bukovac, predstavnik osnivača

. Corinna Gerbaz, predstavnik radnika škole

. Gianna Mazzieri-Sanković, predstavnik radnika škole

. Dolores Moćinić, predstavnik radnika škole

. Rodolfo Segnan, predstavnik vijeća roditelja

. Gloria Tijan, predstavnik vijeća roditelja

II.

Za članove domskih odbora učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, imenuju se:

1. Za Učenički dom Podmurvice«, RIJEKA

. Dinko Tamarut, predstavnik osnivača

. Mirjana Kunišek, predstavnik osnivača

. Marija Čemeljić-Salopek, predstavnik radnika škole

. Dušanka Malovrh, predstavnik radnika škole

. Staša Sobolevski, predstavnik radnika škole

. Mario Blašković, predstavnik vijeća roditelja

. Goranka Miketek, predstavnik vijeća roditelja

2. Za Učenički dom srednjih škola, RIJEKA

. Luka Sušić, predstavnik osnivača

. Antica Prelec, predstavnik osnivača

. Boris Marinac, predstavnik radnika škole

. Zlatko Jeličić, predstavnik radnika škole

. Eda Nobilo, predstavnik radnika škole

. Željko Barac, predstavnik vijeća roditelja

. Dušan Barković, predstavnik vijeća roditelja

3. Za Dom učenika Sušak, RIJEKA

. Mirjana Dvorny, predstavnik osnivača

. Oleg Đaković, predstavnik osnivača

. Nadia Crnogorčić, predstavnik radnika škole

. Elizabeta Galić-Papić, predstavnik radnika škole

. Ilija Trkulja, predstavnik radnika škole

. Dragana Buretić, predstavnik vijeća roditelja

. Željko Stanišić, predstavnik vijeća roditelja

4. Za Učenički dom Lovran, LOVRAN

. Robi Martinčić, predstavnik osnivača

. Davorka Medved, predstavnik osnivača

. Aldo Stipanov, predstavnik radnika škole

. Snježana Višić, predstavnik radnika škole

. Loredana Grdinić, predstavnik radnika škole

. Snježana Gulić, predstavnik vijeća roditelja

. Asima Šebalj, predstavnik vijeća roditelja

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/91

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 27. listopada 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr