SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
143

138.

Na temelju članka 87. st.3. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 27. listopada 2005. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

Za članove školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županije imenuju se:

1. Za osnovnu školu »Bakar«, BAKAR

. Anton Sobol, predstavnik osnivača

. Višnja Pešut, predstavnik osnivača

. Vesna Kapović, predstavnik učiteljskog vijeća

. Valentina Janeš, predstavnik učiteljskog vijeća

. Bosiljka Vrban Arh, predstavnik učiteljskog vijeća

. Biljana Valentin-Ban, predstavnik vijeća roditelja

. Katarina Širola, predstavnik vijeća roditelja

2. Za osnovnu školu »Dr. Josipa Pančića«, BRIBIR

. Josip Kalafatić, predstavnik osnivača

. Andrea Gašparović, predstavnik osnivača

. Suzana Mataija, predstavnik učiteljskog vijeća

. Đina Grbić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Goran Matić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Ljerka Hunjak, predstavnik vijeća roditelja

. Ljiljana Brozičević, predstavnik vijeća roditelja

3. Za osnovnu školu »Brod Moravice«, BROD MORAVICE

. Emil Tušek, predstavnik osnivača

. Rade Mrvoš, predstavnik osnivača

. Mihaela Abramović, predstavnik učiteljskog vijeća

. Anita Južnić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Damir Zagoršćak, predstavnik učiteljskog vijeća

. Tatjana Crnković, predstavnik vijeća roditelja

. Tihomir Jurković, predstavnik vijeća roditelja

4. Za osnovnu školu »Frana Krste Frankopana«, BROD NA KUPI

. Ljiljana Hauser, predstavnik osnivača

. Alen Janjušević, predstavnik osnivača

. Dalibor Fak, predstavnik učiteljskog vijeća

. Nataša Volf Pleše, predstavnik učiteljskog vijeća

. Jelena Glad, predstavnik učiteljskog vijeća

. Ljubica Mauhar, predstavnik vijeća roditelja

. Vitomirka Gašparac, predstavnik vijeća roditelja

5. Za osnovnu školu »Frane Petrića«, CRES

. Marina Medarić, predstavnik osnivača

. Oliver Filipas, predstavnik osnivača

. Jadranka Bakija, predstavnik učiteljskog vijeća

. Dragan Kajan, predstavnik učiteljskog vijeća

. Ognjen Marković, predstavnik učiteljskog vijeća

. Miljenko Dorčić, predstavnik vijeća roditelja

. Dolores Mužić Filipas, predstavnik vijeća roditelja

6. Za osnovnu školu »Petar Zrinski«, ČABAR

. Antun Kovač, predstavnik osnivača

. Ivan Janeš, predstavnik osnivača

. Bosiljka Đuranić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Sanja Janeš, predstavnik učiteljskog vijeća

. Irena Kovač Kvas, predstavnik učiteljskog vijeća

. Tamara Vukić, predstavnik vijeća roditelja

. Marinka Čop-Ule, predstavnik vijeća roditelja

7. Za osnovnu školu »Čavle«, ČAVLE

. Robert Zaharija, predstavnik osnivača

. Ileana Manjgotić, predstavnik osnivača

. Ankica Banduka, predstavnik učiteljskog vijeća

. Vladimir Perković, predstavnik učiteljskog vijeća

. Đeni Kunsek, predstavnik učiteljskog vijeća

. Srećko Vuk, predstavnik vijeća roditelja

. Barbara Samsa´, predstavnik vijeća roditelja

8. Za osnovnu školu »Ivana Gorana Kovačića«, DELNICE

. Goran Muvrin, predstavnik osnivača

. Dušan Stanković, predstavnik osnivača

. Adrijana Grenko, predstavnik učiteljskog vijeća

. Marija Imgrund, predstavnik učiteljskog vijeća

. Božica Pleše, predstavnik učiteljskog vijeća

. Nikica Briški, predstavnik vijeća roditelja

. Ružica Grego, predstavnik vijeća roditelja

9. Za osnovnu školu Glazbena škola Ive Tijardovića, DELNICE

. Ankica Zubović, predstavnik osnivača

. Žarko Nikšić, predstavnik osnivača

. Alojzij Mihelčić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Mirjana Majnarić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Rudolf Homen, predstavnik učiteljskog vijeća

. Natalija Marević-Grgurić, predstavnik vijeća roditelja

. Snježana Tomac-Lučić, predstavnik vijeća roditelja

10. Za osnovnu školu »Jelenje-Dražice« DRAŽICE

. Borislav Klić, predstavnik osnivača

. Matija Budimir, predstavnik osnivača

. Adolf Juretić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Koraljka Pahljina, predstavnik učiteljskog vijeća

. Ivanka Babić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Milvia Kokić-Baćac, predstavnik vijeća roditelja

. Ljubica Rundić, predstavnik vijeća roditelja

11. Za osnovnu školu »Ivanke Trohar«, FUŽINE

. Nedeljka Herman, predstavnik osnivača

. Sanja Kauzlarić, predstavnik osnivača

. Elvira Burić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Marica Štimac, predstavnik učiteljskog vijeća

. Jasna Štimac, predstavnik učiteljskog vijeća

. Jasminka Starčević, predstavnik vijeća roditelja

. Elida Budiselić, predstavnik vijeća roditelja

12. Za osnovnu školu »Hreljin«, HRELJIN

. Elis Jakovčić, predstavnik osnivača

. Borislav Jakovac, predstavnik osnivača

. Linda Božović, predstavnik učiteljskog vijeća

. Snježana Hnajcl, predstavnik učiteljskog vijeća

. Radmila Vidas Babić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Tedi Frančišković, predstavnik vijeća roditelja

. Marina Marković, predstavnik vijeća roditelja

13. Za osnovnu školu »Drago Gervais« - Brešca, JURDANI

. Marino Iskra, predstavnik osnivača

. Alen Ružić, predstavnik osnivača

. Mirjana Mikuličić Černeka, predstavnik učiteljskog vijeća

. Marijan Fiorović, predstavnik učiteljskog vijeća

. Vesna Kostić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Božidar Neral, predstavnik vijeća roditelja

. Eni Šebalj, predstavnik vijeća roditelja

14. Za osnovnu školu »Milan Brozović«, KASTAV

. Irena Gauš Mladenić, predstavnik osnivača

. Vesna Slijepčević, predstavnik osnivača

. Nina Bjelić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Marija Poropat, predstavnik učiteljskog vijeća

. Dolores Saršon, predstavnik učiteljskog vijeća

. Adrijana Gabriš, predstavnik vijeća roditelja

. Vladimir Majetić, predstavnik vijeća roditelja

15. Za osnovnu školu »Klana«, KLANA

. Vedrana Piković, predstavnik osnivača

. Roberta Marchesi, predstavnik osnivača

. Anka Baljak, predstavnik učiteljskog vijeća

. Tinka Morović, predstavnik učiteljskog vijeća

. Indira Samardžić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Diana Gržinčić, predstavnik vijeća roditelja

. Sanjin Silić, predstavnik vijeća roditelja

16. Za osnovnu školu »Kraljevica«, KRALJEVICA

. Aleksandar Kružić, predstavnik osnivača

. Radmila Toić, predstavnik osnivača

. Sanda Đanović, predstavnik učiteljskog vijeća

. Dubravka Lerch, predstavnik učiteljskog vijeća

. Dragan Malnar, predstavnik učiteljskog vijeća

. Nella Devčić, predstavnik vijeća roditelja

. Višnja Gudac, predstavnik vijeća roditelja

17. Za osnovnu školu »Fran Krsto Frankopan«, KRK

. Ivan Lukarić, predstavnik osnivača

. Darko Fanuko, predstavnik osnivača

. Sonja Polonijo, predstavnik učiteljskog vijeća

. Dragan Cindrić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Sandra Justinić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Rajko Vulin, predstavnik vijeća roditelja

. Dubravka Dujmović, predstavnik vijeća roditelja

18. Za osnovnu školu »Lokve«, LOKVE

. Mirko Turukalo, predstavnik osnivača

. Jasminka Lisac, predstavnik osnivača

. Ljubica Ignjić-Pintar, predstavnik učiteljskog vijeća

. Borka Kezele-Kanjer, predstavnik učiteljskog vijeća

. Marijana Rakas, predstavnik učiteljskog vijeća

. Renata Čop, predstavnik vijeća roditelja

. Eleonora Petelin, predstavnik vijeća roditelja

19. Za osnovnu školu »Viktora Cara Emina«, LOVRAN

. Sanja Škorić, predstavnik osnivača

. Sergio Basan, predstavnik osnivača

. Goran Urh, predstavnik učiteljskog vijeća

. Đurđa Badanjak, predstavnik učiteljskog vijeća

. Ana Zmajić-Jerković, predstavnik učiteljskog vijeća

. Martina Blažić, predstavnik vijeća roditelja

. Sanja Knapić, predstavnik vijeća roditelja

20. Za osnovnu školu »Andrije Mohorovičića«, MATULJI

. Slobodan Juračić, predstavnik osnivača

. Goran Šajina, predstavnik osnivača

. Dragutin Lakić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Helena Miljević, predstavnik učiteljskog vijeća

. Ronald Ribarić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Branka Šantić, predstavnik vijeća roditelja

. Renata Štefančić, predstavnik vijeća roditelja

21. Za osnovnu školu »Maria Martinolića«, MALI LOŠINJ

. Mirko Brkanlić, predstavnik osnivača

. Stevan Gledić, predstavnik osnivača

. Sandra Maljić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Lucija Saganić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Elvis Vickić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Ivan Žeželj, predstavnik vijeća roditelja

. Elvis Živković, predstavnik vijeća roditelja

22. Za osnovnu školu »Mrkopalj«, MRKOPALJ

. Ivica Padavić, predstavnik osnivača

. Branka Štimac, predstavnik osnivača

. Zora Karlović, predstavnik učiteljskog vijeća

. Boris Levar, predstavnik učiteljskog vijeća

. Božana Blašković, predstavnik učiteljskog vijeća

. Milivoj Diklić, predstavnik vijeća roditelja

. Marinko Gašparac, predstavnik vijeća roditelja

23. Za osnovnu školu »Ivana Mažuranića«, NOVI VINODOLSKI

. Tonica Radić, predstavnik osnivača

. Velibor Topolovec, predstavnik osnivača

. Sanja Pavelić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Mira Blažević, predstavnik učiteljskog vijeća

. Zvonimir Kutija, predstavnik učiteljskog vijeća

. Mladen Peričić, predstavnik vijeća roditelja

. Marina Levar, predstavnik vijeća roditelja

24. Za osnovnu školu »Ivana Rabljanina«, RAB

. Gordana Šćerbe, predstavnik osnivača

. Milena Grce, predstavnik osnivača

. Mario Grgurić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Franciska Plješa, predstavnik učiteljskog vijeća

. Ivica Tomulić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Sanja Panić, predstavnik vijeća roditelja

. Ines Pulić, predstavnik vijeća roditelja

25. Za osnovnu školu »Dr. Branimira Markovića«, RAVNA GORA

. Željko Herljević, predstavnik osnivača

. Zoran Skender, predstavnik osnivača

. Slađana Bolf, predstavnik učiteljskog vijeća

. Nedeljka Poljančić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Snježana Sveticki, predstavnik učiteljskog vijeća

. Blanka Kufner, predstavnik vijeća roditelja

. Sunčana Petrinović-Kordiš, predstavnik vijeća roditelja

26. Za osnovnu školu »Skrad«, SKRAD

. Dubravko Grbac, predstavnik osnivača

. Hrvoje Zatezalo, predstavnik osnivača

. Bojana Kovačević, predstavnik učiteljskog vijeća

. Vesna Pintar Grgurić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Mihaela Majnarić Štimac, predstavnik učiteljskog vijeća

. Dubravko Mance, predstavnik vijeća roditelja

. Diana Cindrić, predstavnik vijeća roditelja

27. Za osnovnu školu »Jurja Klovića«, TRIBALJ

. Roko Brozović, predstavnik osnivača

. Zoran Spoja, predstavnik osnivača

. Vilma Car Katnić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Ankica Čandrlić, predstavnik učiteljskog vijeća

. Vanja Butorac, predstavnik učiteljskog vijeća

. Rasema Tucaković, predstavnik vijeća roditelja

. Katica Ribarić, predstavnik vijeća roditelja

28. Za osnovnu školu »Sveti Matej«, VIŠKOVO

. Arsen Tomić, predstavnik osnivača

. Elza Maras, predstavnik osnivača

. Marica Brala, predstavnik učiteljskog vijeća

. Ksenija Žauhar, predstavnik učiteljskog vijeća

. Gordana Mulac, predstavnik učiteljskog vijeća

. Mirjana Saršon, predstavnik vijeća roditelja

. Zoran Gnjidić, predstavnik vijeća roditelja

29. Za osnovnu školu »Ivana Gorana Kovačića«, VRBOVSKO

. Anton Burić, predstavnik osnivača

. Nevenka Mrvoš, predstavnik osnivača

. Milkica Rađenović, predstavnik učiteljskog vijeća

. Ivanka Kratofil, predstavnik učiteljskog vijeća

. Vesna Kratofil, predstavnik učiteljskog vijeća

. Gordana Mufić, predstavnik vijeća roditelja

. Jasminka Kurečki, predstavnik vijeća roditelja

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/92

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 27. listopada 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr